Vyštudoval všeobecnú medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Deväť rokov pracoval ako chirurg a anesteziológ. Napísal  viaceré prozaické knihy, poéziu, filmové scenáre. V roku 1985 spoluzakladal Divadlo GUnaGU v Bratislave, ktoré patrí k najvýznamnejším alternatívnym divadlám na Slovensku. V tomto divadle dodnes pôsobí ako manažér, umelecký šéf, režisér, autor aj herec.  Jeho rozsiahle dielo ho radí k najplodnejším slovenským dramatikom a veľa jeho hier bolo uvedených na slovenských aj zahraničných javiskách. Jeho dramatická tvorba predstavuje most medzi socialistickou a postsocialistickou dobou. Množstvo Klimáčkových hier vyhralo ceny doma aj v zahraničí – je šesťnásobným držiteľom Ceny nadácie Alfréda Radoka, dvakrát vyhral súťaž DRÁMA za najlepšiu slovenskú hru.

Komunizmus

Žáner: neskoro-normalizačná tragédia

Obsadenie: 4 muži, 1 žena

Každý rok oslavuje Alena, dcéra aktívneho disidenta, narodeniny v kruhu blízkych. Jej manžel Michal je bývalým manažérom Československého filmu, dnes už archivár, syn študuje na medicíne. Ale vo februári 1984 generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Jurij Andropov zomiera a jeho pohreb sa vysiela celý deň v televízii. V ten deň  všeličo vychádza na povrch a od toho momentu sa všetko pre Alenu v jej živote mení. Čo všetko má človek obetovať pre rodinu? Možno pochopiť zlé skutky konané v mene dobrých úmyslov? Kto je obeť a kto vinník? Dá sa uniknúť režimu?