Project

[themeum_title position=”center” title=”FABULAMUNDI. PLAYWRITING EUROPE BEYOND BORDERS?” size=”46″ color=”#333333″]
[themeum_divider height=”30″]

Fabulamundi Playwriting Europe: Za hranice?” je projekt spolupráce mezi divadly, festivaly a kulturními organizacemi z deseti zemí EU (Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Rumunsko, Rakousko, Belgie, Velká Británie, Polsko a Česká republika). Síť má za cíl podporovat a propagovat psaní divadelních her v celé Evropě s cílem posílit a rozvíjet aktivity a strategie profesionálů a umělců působících v této oblasti a poskytnout dramatikům a divadelníkům příležitosti k vzájemné spolupráci, multikulturnímu setkávání a profesionálnímu rozvoji.

Projekt “Fabulamundi Playwriting Europe”, který již dvakrát podpořila Evropská komise, a který získal cenu Creative Europe Call jako nejlepší projekt spolupráce v letech 2017 – 2020, má nyní v úmyslu rozšířit jak svůj dosah, tak i dopad v rámci evropského divadelního sektoru. Prostřednictvím svých zkušeností z posledních čtyř let projekt Fabulamundi potvrdil rostoucí zájem o současnou evropskou dramatiku a neustálou potřebu poskytovat divadelnímu sektoru odpovídající a vhodné nástroje, které mu pomohou překonat jeho slabiny. Zejména je nutné zlepšit vzájemné vztahy mezi divadly a kulturními operátory působícími na poli současné dramatiky a umožnit vzájemné sdílení informací.

Téma aktuálního projektu Fabulamundi je “Za hranice?”. Široká reflexe současných společenských témat. V těchto dnech, charakterizovaných přistěhovaleckou krizí a zvedáním nových zdí, se “Fabulamundi – Za hranice?” zamýšlí nad otázkou překonávání hranic s cílem poskytnout hlubší vhled do situace a pochopení současného dění.

Fabulamundi má za cíl být silnou a širokou platformou podpory a propagace současné dramatiky v celé Evropě.

[themeum_divider height=”30″]

Hlavními cíli Fabulamundi jsou:

 1. Podpora šíření, překladu, publikování a inscenace nových divadelních her v celé Evropě prostřednictvím probíhajícího výměnného procesu, který je podporován spolupracujícími organizacemi.
 2. Cirkulace významných dramatiků v Evropě prostřednictvím probíhajícího programu mobility a výměny.
 3. Podpora profesionálního rozvoje dramatiků prostřednictvím širokého a probíhajícího programu vzájemného vzdělávání, spolupráce a setkávání s dalšími dramatiky a profesionály v oblasti divadla.
 4. Zapojení divadelních organizací (divadla, festivaly, sdružení dramatiků, vydavatelů, divadelních škol…) do rozvoje specifických kompetencí (rozvoj publika, koprodukce, školení…).
 5. Zlepšení celkového “ekosystému” pro nové hry a dramatiky pomocí jejich cirkulace, produkce, podpory dialogu a spolupráce mezi jednotlivými zúčastněnými stranami.
 6. Vytvoření mezinárodní sítě dramatiků, umělců, profesionálů a všech zúčastněných stran (od veřejných institucí až po divadelní školy, od kulturních organizací až po vydavatelství) zaměřené na dlouhodobé posílení divadelního sektoru jako celku.
 7. Podpora rozvoje publika v oblasti divadla na úrovni EU prostřednictvím definování, testování, vyhodnocení a šíření konkrétních strategií.
 8. Vytváření, prověření a vyhodnocení strategie spolupráce a metodiky pro podporu psaní a cirkulace divadelních na úrovni EU z dlouhodobého hlediska s cílem zaručit udržitelnost projektu.
[themeum_divider]

Plánované aktivity:

 1. Umělecký program (inscenace, scénická čtení a autorské residence) “Fabulamundi Playwriting Europe – Za hranice?” v zúčastněných zemích, podpora cirkulace nových her a dramatiků prostřednictvím koordinovaného výběru, překladu a distribuce her. Strategie rozvoje publika pro zúčastněná divadla – bude navržena, prověřena a vyhodnocena s cílem podpořit rozvoj publika v zúčastněných zemích, a to takovým způsobem, aby byla snadno přenositelným modelem i pro další oraganizace a divadla.
 2. Odborný rozvoj a internacionalizace dramatiků a partnerských organizací.
 3. Vytvoření evropské sítě pro cirkulaci dramatiků a jejich her
 4. Vytvoření prvního ročníku evropského festival současných her Fabulamundi v roce 2020.
[themeum_divider]

Fabulamundi v číslech:

 • 80 autorů z 8 zemí / (každá země vybrala deset autorů)
 • 160 her (2 od každého autora)
 • 80 autorů a 160 her v online katalogu Fabulamundi
 • 40 autorů a 40 her z 8 “partnerských zemí” v online katalogu Fabulamundi

Tedy, celkem 120 autorů ze 16 zemí a 200 cirkulujících textů !

 

[themeum_divider]

Partnerství a síť:

Síť Fabulamundi tvoří následující organizace:

 • PAV s.n.c. di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione (IT)
 • Short Theatre (IT)
 • Teatro i (IT)
 • ECCOM (IT)
 • Wiener Wortstaetten (AT)
 • Culture Action Europe (BE)
 • DIVADLO Leti (CZ)
 • La Mousson d’été (FR)
 • Théâtre Ouvert (FR)
 • Interkulturelles Theaterzentrum Berlin e.V. (DE)
 • Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy (PL)
 • University of Arts of Targu-Mures (RO)
 • Teatrul Odeon (RO)
 • Fundaciò Sala Beckett – Obrador Internacional de Dramatúrgia (ES)
 • The Gate Theatre (UK)
[themeum_divider]

Events

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.